HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ PHÁT WIFI 4G ALCATEL MW40
logo
5 stars - based on 1 reviews

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ PHÁT WIFI 4G ALCATEL MW40

 

*** Tên và mật khẩu mặc định được in phía sau nắp lưng:

*** Hướng dẫn thay đổi tên wifi và mật khẩu :

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan