HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 • KINH DOANH
  • skype Sale 01 - Mr Dương
   phone 0901.536.333
   email lddigital.net@gmail.com
  • skype Sale 02 - Ms Thương
   phone 0359.155.666
   email lddigital.net@gmail.com
  • skype Sale 03 - Mr LD-Digital
   phone 0789.200.987
   email lddigital.net@gmail.com
 • HỖ TRỢ BẢO HÀNH
  • skype Support - Mr Dương
   phone 0966.13.23.55
   email lddigital.net@gmail.com

Sắp xếp:

Hiển thị:


Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720..

1.190.000 Đ

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HGHI-F1

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR (Hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog ..

1.290.000 Đ

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7108HGHI-F1/N

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720..

1.690.000 Đ

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HGHI-F1/N

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DVR (Hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog ..

1.790.000 Đ

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7104HQHI-K1

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 4 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDT..

1.990.000 Đ

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HQHI-K1

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 4 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDT..

2.490.000 Đ

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7116HGHI-F1/N

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 72..

2.790.000 Đ

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7216HGHI-F1/N

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR (Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 72..

2.890.000 Đ

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HUHI-K1

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HUHI-K1

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 4 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: ..

2.990.000 Đ

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7108HQHI-K1

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 8 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDT..

3.190.000 Đ

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HQHI-K1/P

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 4 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDT..

3.490.000 Đ

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HUHI-K2

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7204HUHI-K2

Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 4 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 5MP/HDCVI/AHD, Anal..

3.490.000 Đ

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HQHI-K1

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 8 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDT..

3.790.000 Đ

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HQHI-K2

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 8 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDT..

4.390.000 Đ

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HUHI-K1

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HUHI-K1

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 8 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: ..

4.890.000 Đ

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7116HQHI-K1

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 12 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HD..

5.190.000 Đ

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HUHI-K2

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HUHI-K2

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 8 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: ..

5.490.000 Đ

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HQHI-K2/P

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM: Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 8 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HD..

5.990.000 Đ

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7216HQHI-K1

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 16 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HD..

6.490.000 Đ

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7216HQHI-K2

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 16 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HD..

7.490.000 Đ

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HUHI-K2/P

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7208HUHI-K2/P

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 8 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: ..

7.990.000 Đ

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7304HQHI-K4

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-7304HQHI-K4

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM: Đầu ghi hình 3MP/2MP HD-TVI 4 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HD..

8.990.000 Đ

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7216HUHI-K2

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7216HUHI-K2

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 16 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera:..

9.890.000 Đ

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7216HQHI-K2/P

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM: Đầu ghi hình 2MP/3MP HD-TVI 16 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: H..

10.390.000 Đ

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7308HQHI-K4

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-7308HQHI-K4

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 3MP/2MP HD-TVI 8 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDT..

11.490.000 Đ

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7316HQHI-K4

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-7316HQHI-K4

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 3MP/2MP HD-TVI 16 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HD..

15.290.000 Đ

Đầu ghi hình 24 kênh Hikvision DS-7324HGHI-SH

Đầu ghi hình 24 kênh Hikvision DS-7324HGHI-SH

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Đầu ghi hình 24 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp) Đầu ghi hỗ trợ 3 loại cam..

20.590.000 Đ

Đầu ghi hình 32 kênh Hikvision DS-7332HGHI-SH

Đầu ghi hình 32 kênh Hikvision DS-7332HGHI-SH

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM: Đầu ghi hình 32 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp) Đầu ghi hỗ trợ 3 loại ca..

24.290.000 Đ

Hiển thị 1 đến 28 trong 28 (1 Trang)

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Vận chuyển miễn phí toàn Quốc

GIAO HÀNG SIÊU TỐC

Chuyển phát nhanh qua GHN - GHTK

HỖ TRỢ 24/7

Hotline: 0901.536.333 - 0966.13.23.55